විභාග ප්‍රතිඵල

වර්ෂය / විභාග අංකය හෝ ජා.හැ.අං

පාරිභාෂික ශබ්දමාලාව

වචනය ඇතුළත් කරන්න.

භාෂා විද‍්‍යාගාරය

දවසේ වචනය
නිරෝධායනය
அன்றைய வார்த்தை
தனிமைப்படுத்துதல்
Word of the day
Quarantine

නැවුම් පුවත්

භාෂා පහසුකම් සපයන්නන්ගේ සංචිතයට තෝරාගැනීම සඳහා වූ විභාගය - 2021

භාෂා පහසුකම් සපයන්නන්ගේ සංචිතයට තෝරාගැනීම සඳහා වූ විභාගය - 2021

පෙබරවාරි 09 2023

විභාගය පැවති දිනය: 2021.11.27 විභාගය සමත් වූවන්ගේ නාම ලේඛනය. Click Here  

සිංහල භාෂා දින සැමරුම

සිංහල භාෂා දින සැමරුම

පෙබරවාරි 07 2023

මාර්තු මස 02 දිනට යෙදෙන සිංහල භාෂා දිනය සැමරීම සඳහා වූ වැඩසටහනක් 2023 මාර්තු 02 දින කුරුණෑගල ගනේවත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.  ගනේවත්ත කොට්ඨාසයේ...

ප්‍රින්ස් සේනාධීර මයා
නිල භාෂා කොමිෂන් සභාව
ෆේස්බුක්
අප හා සම්බන්ධ වන්න

රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය

ශ්‍රී ලංකාවේ භාෂා සම්බන්ධයෙන් වන මූලික නීතිය 1978 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ IV වන පරිච්ඡේදයෙහි දක්වා ඇත. එහි ඇති විධිවිධාන 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් (1987) සහ 16 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් (1988) සංශෝධනය වී තිබේ. තව ද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III වන පරිච්ඡේදයෙහි 12 (2) ව්‍යවස්ථාවේ භාෂා අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස දක්වා ඇත.

වැඩිදුරටත් කියවන්න

අපේ ප්‍රකාශන
எமது வெளியீடுகள்
Our Publications

e-ප්‍රකාශන

භාගත කිරීමට

මෙහි ක්ලික් කරන්න

ප්‍රකාශන

මිලදී ගැනීමට

මෙහි ක්ලික් කරන්න
labbnr
radiobnr
rtibnr