மொழிபெயர்ப்புக் கோரிக்கைகளுக்கான மென் பிரதிகளை doltrdv@gmail. com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும். அத்துடன் குறித்த பணி தொடர்பாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் உத்தியோகத்தரின் பெயர் மற்றும் தொலைபேசி இலக்கத்தைக் குறிப்பிடவும்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு,
செவந்தி ஜயவீர 0112 877 231