நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி

A

திரு. ப்ரின்ஸ் சேனாதீர
ஆணையாளர் நாயகம்
3ம் மாடி

+94 112 888 929

+94 112 888 928

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் அதிகாரி

A

திருமதி. கே.எஸ்.ஆர். பெரேரா
ஆணையாளர்
3ம் மாடி

+94 112 865 478

+94 112 888 928

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

shaminda

திரு. சமிந்த மஹலேகம்
ஆணையாளர் (மொழிபெயர்ப்பு)
3ம் மாடி

+94 112 877 231

+94 112 888 928

இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.