එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් යෝජිත "භාෂා පරිවර්තනය හා ස්වදේශීය භාෂා" - " Translations and Indigenous Languages " යන තේමාව යටතේ ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දිනය රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව 2019.09.30 වන දින දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේදී තෙවන වරටත් උත්සවාකාරයෙන් සැමරීම උදෙසා කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

එහි එක් අංගයක් ලෙස පාසල් සිසුන් සඳහා භාෂා පරිවර්තන තරගයක් දෙවන වරට පැවැත්වේ. මෙම තරගය දීප ව්‍යාප්ත මට්ටමින් ජාතික පාසැල්හි 12 සහ 13 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට පමණක් විවෘතවේ.ඒ සඳහා එක් පාසලකින් එක් භාෂා ප්‍රවර්ගයකට එක් ශිෂ්‍යයෙකු වන සේ උපරිම වශයෙන් සිසුන් තිදෙනෙකුට සහභාගි විය හැකිය.

 • භාෂා පරිවර්තන ප්‍රවර්ගයන්
  • (i) සිංහල / ඉංග්‍රීසි (ii) සිංහල / දෙමළ (iii) දෙමළ / ඉංග්‍රීසි
   එක් භාෂා මාධ්‍යයකින් ලබාදෙන කුඩා ඡේදයක් අනෙක් භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතුය. උදා : සිංහල / ඉංග්‍රීසි ප්‍රවර්ගය යටතේ සිංහල භාෂාවෙන් ලබා දෙන ඡේදයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවටත්, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලබාදෙන ඡේදයක් සිංහල භාෂාවටත් පරිවර්තනය කළ යුතුය.
 • තරගය පැවැත්වෙන ස්ථානය
  • කොළඹ දී (අයදුම්පත් සංඛ්‍යාව අනුව තීරණය කෙරේ)
 • තරගය පැවැත්වෙන දිනය
  • 2019 අගෝස්තු මාසයේ දී
 • තරගය සඳහා අයදුම් කිරීම
  • මේ සමඟ ඇති අයදුම්පත්‍රය අයදුම්කරු විසින් පුරවා 2019.08.15 වන දින හෝ ඊට පෙර “රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්, රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, 341/7,කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය ” යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ යොමු කරන්න.
   සැ.යු. ලියුම් කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ “ භාෂා පරිවර්තන දිනය - 2019 ” යනුවෙන් සඳහන් කරන්න.
 • විනිශ්චය මණ්ඩලය
  • එක් එක් භාෂා පරිවර්තන ප්‍රවර්ගයේ තරග විනිශ්චය වෙන වෙනම විනිශ්චය මණ්ඩල තුනක් මගින් සිදු කරනු ලැබේ. ඒ ඒ විනිශ්චය මණ්ඩලය ප්‍රවීණ භාෂා පරිවර්තකයන් දෙදෙනෙකු හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නම් කරනු ලබන නිලධාරියෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

ජයග්‍රාහකයන් සඳහා සහතිකපත් හා ත්‍යාග උත්සව දිනය වන 2019.09.30 දින පිරිනමනු ලැබේ. සහභාගිවන සෑම තරග කරුවකුටම පිරිනමන සහතිකපත් අදාළ පාසල වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

තරගය පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත සදහන් දුරකථන අංකය / ෆැක්ස් අංකය හා අපගේ වේබ් අඩවිය හා විද්‍යුත් ලිපිනය මගින් ලබා ගත හැකිවේ.

දු:ක : +94 112 877 231
ෆැක්ස්/td> : +94 112 888 928
වෙබ් අඩවිය : www.languagesdept.gov.lk
විද්‍යුත් ලිපිනය : doltrsch19[at]gmail.com

අයදුම්පත බාගත කිරීමට : මෙහි ක්ලික් කරන්න