මෙම පෝස්ටර් චිත්‍ර තරගය වයස අවුරුදු 15 සිට 25 දක්වා වන සියලුම පාසල් හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිසුන් සදහා "භාෂා පරිවර්තනය හා ස්වදේශීය භාෂා" යන ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දින තේමාවට අනුව කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පවත්වනු ලැබේ.

සහභාගිත්වය ?

1 කණ්ඩායම - වයස අවුරුදු 15 සිට 18 දක්වා වන සියලුම පාසල් / පිරිවෙන් අයදුම්කරුවන්ට සහභාගි විය හැකිය.
11 කණ්ඩායම - වයස අවුරුදු 18 සිට 25 දක්වා වන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අයදුම්කරුවන්ට සහභාගි විය හැකිය.

තේමාව : "භාෂා පරිවර්තනය හා ස්වදේශීය භාෂා"

පෝස්ටරයේ ප්‍රමාණය : අඟල් 18” x 11”

ජයග්‍රාහකයින් සඳහා වටිනා මුදල් ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමේ.

තරග කොන්දේසි :

 1. නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් සිසු සිසුවියන්ට හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අයදුම්කරුවන්ට පමණි. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තු සේවයේ යෙදී සිටින අයගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ට මෙම තරගය සදහා අයදුම් කළ නොහැකිය.
 2. දිය සායම්,පැස්ටල්, පෝස්ටර් සායම්, තෙල් සායම් ආදී කවර මාධ්‍යයක් වුව ද භාවිත කළ හැකිය.
 3. සෑම අයදුම්කරුවකුම පහතින් දක්වා ඇති අයදුම්පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර එම පෝස්ටරය පිටුපස නොගැලවෙන සේ ඇලවිය යුතුය.
 4. නිර්මාණ ස්වතන්ත්‍ර නිර්මාණ විය යුතු අතර ඒවා මීට පෙර පවත්වන ලද කිසිදු තරඟයකට ඉදිරිපත් නොකළ ඒවා ද විය යුතුය.
 5. අයදුම්කරුවන් අදාළ වයස් කාණ්ඩයට අයත් බවට පාසල් අයදුම්කරුවන් විසින් විදුහල්පති ද පිරිවෙන් හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිසුන් පරිවේනාධිපති හෝ පීඨාධිපති විසින් ද එම නිර්මාණ සහතික කරවා එවිය යුතුය.
 6. එවනු ලබන නිර්මාණ ඇතුළත් ලිපි කවරයෙහි වම්පස ඉහළ කෙළවර "ජාත්‍යන්තර භාෂා පරිවර්තන දින පෝස්ටර් චිත්‍ර තරඟය - 2019 " ලෙස හා කණ්ඩායම් අංකය සඳහන් කර එවිය යුතුය.
 7. එක් අයදුම්කරුවෙකුට ඉඳිරිපත් කළ හැක්කේ එක් නිර්මාණයක් පමණි.
 8. ඉදිරිපත් කරන ලද නිර්මාණ නැවත අයදුම්කරුවන් වෙත එවනු නොලැබේ.
 9. සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් තෝරා ගන්නා ජයග්‍රාහී නිර්මාණ මාධ්‍ය, ප්‍රචාරක හා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට අයදුම්කරු එකඟ විය යුතුය.
 10. තරඟය සදහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිර්මාණ නැතිවීම, හානිවීම හෝ ප්‍රමාදවීම පිළිබඳව වග කියනු නොලැබේ.
 11. ඉහත තරඟ කොන්දේසිවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම, අසම්පූර්ණ අයදුම්පත් එවීම හෝ ප්‍රමාද වී අයදුම් කිරීම පෝස්ටර් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු වේ.
 12. විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීම.

 • පෝස්ටර් චිත්‍ර භාර ගනු ලබන අවසන් දිනය 2019.09.16 දින වේ.
 • අයදුම්කරුවන් විසින් එවනු ලබන සියලු නිර්මාණ "රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස් ජනරාල්, රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව, අංක: 341/7, කෝට්ටේ පාර, රාජගිරිය." යන ලිපිනයට නියමිත දිනට හෝ ඊට ප්‍රථම ලැබෙන සේ තැපැල් මඟින් එවීම හෝ ගෙනවිත් භාර දීම සිදු කළ හැකිය.
 • තරගය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු www.languagedept.gov.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් හෝ +94 112 861 075 දුරකතන අංකයෙන් විමසීමෙන් ද ලබාගත හැකිය.

අයදුම්පත බාගත කිරීමට : මෙහි ක්ලික් කරන්න