பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 1-2014(III), 2016/05/16
சிங்களம் தமிழ்

Oral Examination for Official Languages Proficiency - Level I, II, III, IV (Sinhala / Tamil)

பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 1-2014(III), 2016/05/16

 • அரசகருமமொழிக் கல்வியின் வாய்மொழி பரீட்சைக்கு இந்த விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
 • உங்கள் நிலை மற்றும் மொழித் திறமை ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்ற அளவை அடைவதற்கு, P.A.C. 2014/2014 எனும் ஆவணத்தைப் பார்க்கவும் .
 • இந்த விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்ததன் பின்னர், உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியின் மூலம் பெறப்பட்ட தகவல்களை அச்சிட்டு அதை பாதுகாப்பாக வைக்கவும்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் மேலே உள்ள விஷயங்களை நான் படித்து புரிந்து கொண்டேன் P.A.C. 01/2014 (III).

ஆம் (உறுதிப்படுத்த கிளிக் செய்யவும்)
 • NOTE:- You must verify your details in order to continue the registration process. (Auto generated verification code will be sent to you)

Enter the verification code and submit the details

Note:-
* If you select verification method as Email Verification, check both Inbox and Spam folders for verification code
* If you not receive the verification code, click only once on the Resend Verification link
 • New exam registration
 1. Passed GCE (O/L) Language & Literature
 2. Passed GCE (O/L) Second Language
 3. Passed the written examination of Language Proficiency

 • Yes
  No
  COM_LPER_NEEDS_ERROR
  1. I hereby declare that the above information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge and I shall be bound by the examination rules and regulations. I further declare that the decision of the Commissioner of Official Languages in relation to any matter relevant to the Examination shall be final and that I have read and understood all the terms and conditions mentioned in the Public Administration Circular No. 01/2014 (III) relevant to this examination. *

  Information submitted by you given below

   Personal Details
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :

  • ORAL Exam Details
  • :
  • :
  • :
  • :
  • :

  • Payment Details
  • :
  • :
  • :
  • :  Thank You
  Your application has been successfully submitted
  (Please check your email for submitted details)